Tinh bò thịt Red Brahman - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò Brahman- MR CANADIAN TWO Y

Tinh bò Brahman- MR CANADIAN TWO Y

 PA Twelve .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ