Tinh bò thịt Red Angus

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Red Angus - Custom made

Tinh bò thịt Red Angus - Custom made

Tinh bò thịt Red Angus - Custom made Số hiệu: 0200AR20722 Xuất xứ: Canada Ngày sinh: 01/04/.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A

Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A

Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A Số hiệu: 0200AR20709 Ngày sinh: 06/03/2013 Xuấ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C

Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C

Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C Số hiệu: 0200AR20721 Ngày sinh: 15/02/2015 Xu.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus BENELLI 102B

Tinh bò thịt Red Angus BENELLI 102B

Tên đực giống: Red lazy mc benelli 102B Số hiệu: 0200AR20714 Ngày sing: 7/2/2014 Xuất xứ: C.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ