Dây chuyền sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Dây chuyền sản xuất thức ăn  TMR

Dây chuyền sản xuất thức ăn TMR

TMR là viết tắt của từ “Total Mixed Ration” với ý nghĩa là: “Quá trình định lượng và trộn các nguyên.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ