Tinh lợn

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh lợn Duroc-CBSM4 S VANDYKE 428-1

Tinh lợn Duroc-CBSM4 S VANDYKE 428-1

Tinh lợn giống Landrace Tên đực giống: CBSM4 S VANDYKE 428-1 Số hiệu: SGI 1402 Ngày si.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh lợn Landrace- AGC4 AJAX 0-0

Tinh lợn Landrace- AGC4 AJAX 0-0

Xuất xứ: Mỹ Tinh lợn giống Landrace Tên đực giống: AGC4 AJAX 0-0 Số hiệu: 3394 Ngày.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh lợn Yorkshire- AGC4 TYRONE 0-0

Tinh lợn Yorkshire- AGC4 TYRONE 0-0

Tinh lợn giống Yorkshire Tên đực giống AGC4 TYRONE 0-0 Số hiệu: SGI 2534 Ngày sin.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ