Tinh lợn Duroc

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh lợn Duroc-CBSM4 S VANDYKE 428-1

Tinh lợn Duroc-CBSM4 S VANDYKE 428-1

Tinh lợn giống Landrace Tên đực giống: CBSM4 S VANDYKE 428-1 Số hiệu: SGI 1402 Ngày si.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ