Tinh bò thịt Red Brahman

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Red Brahman - Comet

Tinh bò thịt Red Brahman - Comet

Tên đực giống: FAIRY SPRING RED COMET 3422 Số hiệu: BR80901 Xuất xứ: Australia .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Dallas

Tinh bò thịt Red Brahman - Dallas

Tên đực giống: NATA RICH HUGO Số hiệu: BR80902 Xuất xứ: Australia .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
TINH BÒ THỊT RED BRAHMAN - SUVA STYLE

TINH BÒ THỊT RED BRAHMAN - SUVA STYLE

Tên đực giống: SUVA STYLE Số hiệu:0200BR00504 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ