Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tên: SONIC Số hiệu:29HO16504 Xuất xứ:Mỹ NM$: +460 TPI®: +2241 Sữa: +855 Ibs Protei.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  CERTIFY

Tinh bò sữa HF - CERTIFY

 LARCREST CERTIFY-ET Số hiệu: 29HO16793 Xuất xứ: Mỹ  ​ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - PENN-ENGLAND STANTON-ET

Tinh bò sữa HF -  PENN-ENGLAND STANTON-ET Số hiệu: 29HO17589 Ngày sinh: 23/2/2013 Xuất.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  PINE-TREE STOCKLEY-ET

Tinh bò sữa HF - PINE-TREE STOCKLEY-ET

PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 Xuất xứ: Mỹ ------------------------ Liên .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - ABS BRECKEN-ET

Tinh bò sữa HF - ABS BRECKEN-ET Số hiệu: 29HO17948 Ngày sinh: 12/11/2014 Xuất xứ: Mỹ Pro.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ABS MANSFIELD-ET

Tinh bò sữa HF - ABS MANSFIELD-ET

Tinh bò sữa HF - ABS MANSFIELD-ET Số hiệu: 29HO18006 Ngày sinh: 30/01/2015 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET

Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET

Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET Số hiệu:  29HO18589 Ngày sinh: 2/11/2016 Xuất xứ: Mỹ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tên: ASUMA Số hiệu: 29HO17766 Xuất xứ: Mỹ NM$: +421 TPI®: +2199   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - AVENGER-P-ET

Tinh bò sữa HF - AVENGER-P-ET

Tinh bò sữa HF - AVENGER-P-ET Số hiệu: 29HO17958 Ngày sinh: 12/7/2014 Xuất xứ: Mỹ Produc.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BOASTFUL-ET

Tinh bò sữa HF - BOASTFUL-ET

Tinh bò sữa HF - BOASTFUL-ET Số hiệu: 29HO17607 Ngày sinh: 16/08/2013 Xuất xứ: Mỹ Prod.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BULLMARK

Tinh bò sữa HF - BULLMARK

ABS BULLMARK-ET Số hiệu: 29HO18149 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BUTZ-HILL MOOGENE-ET

Tinh bò sữa HF - BUTZ-HILL MOOGENE-ET

BUTZ-HILL MOOGENE-ET Số hiệu: 29HO17520  Xuất xứ: Mỹ ------------------------ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CARNIVAL-ET

Tinh bò sữa HF - CARNIVAL-ET

Tinh bò sữa HF - CARNIVAL-ET Số hiệu: 29HO18020 Ngày sinh: 7/10/2014 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ

Tinh bò sữa HF - CYRUS-ET

Tinh bò sữa HF - CYRUS-ET Số hiệu: 29HO17736 Ngày sinh: 15/10/2013 Xuất xứ: Mỹ Product.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - DALLERA GUAPA-ET

Tinh bò sữa HF - DALLERA GUAPA-ET

Tinh bò sữa HF - DALLERA GUAPA-ET Số hiệu: 29HO16804 Ngày sinh: 17/06/2012 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - DE-SU 11006 REDWOOD-ET

Tinh bò sữa HF - DE-SU 11006 REDWOOD-ET

Tinh bò sữa HF - DE-SU 11006 REDWOOD-ET Số hiệu: 29HO16546 Ngày sinh: 5/8/2011 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ