Tinh bó sữa HF - Pháp

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò sữa HF - ECIDION

Tinh bò sữa HF - ECIDION

Tên đực giống: BAXTER Số hiệu: FR3514174586 Xuất xứ: Pháp Pedigree BLITZMALLORYO-M.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ