Tinh bò thịt Red Angus

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Red Angus - GRETZKY

Tinh bò thịt Red Angus - GRETZKY

NSFR GRETZKY W9 Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29AR0241 Bố: RED SIX MILE SAKIC 832S Mẹ: LMG M.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Red L83 Matador 43A

Tinh bò thịt Red Angus - Red L83 Matador 43A

RED L83 MATADOR 43A Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20711 Bố: RED BADLANDS tROUBADOUR 47Y .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y

Tinh bò thịt Red Angus - RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y

RED TOWAW ORAZI CALIDAD 130Y Xuất xứ: Canada Số hiệu: 0200AR20719 Bố: RED PA.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A

Tinh bò thịt Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A

Đực giống: Red Angus -RED TER-RON MONOPOLY 84A Số hiệu: 0200AR20710 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T

Tinh bò thịt Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T

Đực giống: Red Angus- Red Bar EL Touch Down 100T Số hiệu: 0200AR00309 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
tinh bò thịt Red Angus- Red Champlain Serenade 2513P

tinh bò thịt Red Angus- Red Champlain Serenade 2513P

Đực giống: Red Champlain Serenade 2513P Số hiệu: 0200AR00305 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ