Tinh bò thịt Charolais - Pháp

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Xuất xứ: Pháp .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - EDDY P / 7121670990

Tinh bò Charolais - EDDY P / 7121670990

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: EDDY P - Số hiệu: 7121670990 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - Erasmus

Tinh bò Charolais - Erasmus

- Xuất xứ Pháp  - Tên đực giống: ERASMUS - Số hiệu: FR8541877329 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - FEDERAL

Tinh bò Charolais - FEDERAL

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: FEDERAL - Số hiệu: FR8521994928 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - FOREZ

Tinh bò Charolais - FOREZ

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: FOREZ - Số hiệu: FR4241702236 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

- Đực giống : HRJ BULLETPROOF 411B - Số hiệu : 0200CH50708 - Xuất xứ:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - Paladin SC

Tinh bò thịt Charolais - Paladin SC

Paladin SC .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

  DBAR Survivor 220M   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Đực giống: BALTIC Xuất xứ: Pháp     Số hiệu đực giống: FR42.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

HBC : FR4241147306 Xuất xứ: Pháp Tạo giống : M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/1.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Batman/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Batman/Pháp

HBC : FR4241240845   Xuất xứ: Pháp Tạo giống: M LAVAL LUDOVIC .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-CEDARDALE ABRACADABRA123A

Tinh bò thịt Charolais-CEDARDALE ABRACADABRA123A

- Đực giống: CEDARDALE ABRACADABRA123A - Số hiệu: 0200CH50314   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Genes thường: Charolais-Brasero

Tinh bò thịt Genes thường: Charolais-Brasero

HBC : FR4241240844 Livre : E Typage Mh (gène Culard) : mh/mh Breeder : .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ