Tinh bò thịt Charolais

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò Felini

Tinh bò Felini

.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Xuất xứ: Pháp .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais -  CJC SYMBOL B1067P

Tinh bò thịt Charolais - CJC SYMBOL B1067P

Tên đực giống: CJC SYMBOL Y771 P Số hiệu: 0200CH50709 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

- Đực giống : HRJ BULLETPROOF 411B - Số hiệu : 0200CH50708 - Xuất xứ:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - SVY GENESIS PLD 22X

Tinh bò thịt Charolais - SVY GENESIS PLD 22X

Tên đực giống: BAR J SILVERADO 14S Số hiệu: 0200CH50309 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - Tweeddale Lookout

Tinh bò thịt Charolais - Tweeddale Lookout

Xuất xứ: Vương Quốc Anh Số hiệu: UK107511701759 Bố: Whitecliffe Highlight Mẹ: Tweeddale Ilu.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

  DBAR Survivor 220M   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Đực giống: BALTIC Xuất xứ: Pháp     Số hiệu đực giống: FR42.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

HBC : FR4241147306 Xuất xứ: Pháp Tạo giống : M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/1.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Batman/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Batman/Pháp

HBC : FR4241240845   Xuất xứ: Pháp Tạo giống: M LAVAL LUDOVIC .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-CEDARDALE ABRACADABRA123A

Tinh bò thịt Charolais-CEDARDALE ABRACADABRA123A

- Đực giống: CEDARDALE ABRACADABRA123A - Số hiệu: 0200CH50314   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ