Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Dairy ANDERSON ABS Global Dairy ANDERSON Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tên: SONIC Số hiệu:29HO16504 Xuất xứ:Mỹ NM$: +460 TPI®: +2241 Sữa: +855 Ibs Protei.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  CERTIFY

Tinh bò sữa HF - CERTIFY

 LARCREST CERTIFY-ET Số hiệu: 29HO16793 Xuất xứ: Mỹ  ​ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Tinh bò sữa HF - PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Dairy MUSTER ABS Global Dairy MUSTER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  PINE-TREE STOCKLEY-ET

Tinh bò sữa HF - PINE-TREE STOCKLEY-ET

PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 Xuất xứ: Mỹ ------------------------ Liên .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tên: ASUMA Số hiệu: 29HO17766 Xuất xứ: Mỹ NM$: +421 TPI®: +2199   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Dairy MUNGO ABS Global Dairy MUNGO Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BULLMARK

Tinh bò sữa HF - BULLMARK

ABS BULLMARK-ET Số hiệu: 29HO18149 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BULLMARK

Tinh bò sữa HF - BULLMARK

ABS BULLMARK-ET Số hiệu: 29HO18149 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BUTZ-HILL MOOGENE-ET

Tinh bò sữa HF - BUTZ-HILL MOOGENE-ET

BUTZ-HILL MOOGENE-ET Số hiệu: 29HO17520  Xuất xứ: Mỹ ------------------------ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tên đực giống: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET 62065919   Số hiệu: 29HO16263 Xuất x.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CLARITY

Tinh bò sữa HF - CLARITY

RJR CLARITY Số hiệu: 29HO13657 Xuất xứ: Mỹ ---------------------------------- Liên hệ: C.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CO-VISTA GERARD ARMANI-ET

Tinh bò sữa HF - CO-VISTA GERARD ARMANI-ET

CO-VISTA GERARD ARMANI-ET Số hiệu: 29HO16472 Xuất xứ: Mỹ ------------------------- Liên .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - COLDSPRINGS PONDER-ET

Tinh bò sữa HF - COLDSPRINGS PONDER-ET

PONDER Số hiệu: 29HO13769 Xuất xứ: Mỹ -------------------------- Liên hệ: CÔNG TY TNHH Đ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET

Tinh bò sữa HF - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET

DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu:29HO17542 Xuất xứ: Mỹ ------------------------ Liên hệ:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - DE-SU 1334 WAMPLER-ET

Tinh bò sữa HF - DE-SU 1334 WAMPLER-ET

DE-SU 1334 WAMPLER-ET Số hiệu: 29HO16558 Xuất xứ: Mỹ ------------------------ Liên .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ