Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Dairy ANDERSON ABS Global Dairy ANDERSON Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò HF-  COLDSPRINGS PONDER-ET

Tinh bò HF- COLDSPRINGS PONDER-ET

 Dairy PONDER ABS Global Dairy PONDER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tinh bò sữa ABS Semen - PEN-COL SONIC

Tên: SONIC Số hiệu:29HO16504 Xuất xứ:Mỹ NM$: +460 TPI®: +2241 Sữa: +855 Ibs Protei.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa ABS TERROR

Tinh bò sữa ABS TERROR

Tên: TERROR Số hiệu: 29HO14377 Xuất xứ: Mỹ NM$: +377 TPI®: +1975 Sữa: +2011 Ibs Pr.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Tinh bò sữa HF - PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Dairy MUSTER ABS Global Dairy MUSTER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tinh bò sữa HF - ASUMA

Tên: ASUMA Số hiệu: 29HO17766 Xuất xứ: Mỹ NM$: +421 TPI®: +2199   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Dairy MUNGO ABS Global Dairy MUNGO Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tên đực giống: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET 62065919   Số hiệu: 29HO16263 Xuất x.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - EDDY

Tinh bò sữa HF - EDDY

Tên đực giống:ENGLAND-SCHILL DEANN 58A-ET  Số hiệu: 29HO16123 Xuất xứ: Mỹ EDDY .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - FINDLAY

Tinh bò sữa HF - FINDLAY

Tên: FINDLAY Số hiệu: 29HO17902 Xuất xứ: Mỹ NM$: +497 TPI®: +2291 Sữa: -566 Ibs Pr.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET

Tinh bò sữa HF - GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET

Dairy DION ABS Global Dairy DION Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - HAVOC

Tinh bò sữa HF - HAVOC

HAVOC Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29HO17610 NM$: +483 TPIR: +2212 Sữa: +974 Ibs Protein: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - JAFRAL BOGIE CASPER-ET

Tinh bò sữa HF - JAFRAL BOGIE CASPER-ET

 Dairy CASPER .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - JOE

Tinh bò sữa HF - JOE

Tên: JOE Số hiệu: 29HO17588 Xuất xứ: Mỹ NM$: +501 TPI®: +2287 Sữa: +958 Ibs Protei.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - KEARNEY

Tinh bò sữa HF - KEARNEY

Tên: KEARNEY Số hiệu: 29HO17990 Xuất xứ: Mỹ NM$: +726 TPI®: +2561 Sữa: 1988 Ibs Pr.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - LIVIO

Tinh bò sữa HF - LIVIO

Tên: LIVIO Số hiệu: 29HO17823 Xuất xứ: Mỹ NM$:+456 TPI®: +2246 Sữa: +966 Ibs Prote.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ