Tinh bò sữa Holstein Friesian (HF) - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Tinh bò ABS - Vision-Gen SHF Anderson ET

Dairy ANDERSON ABS Global Dairy ANDERSON Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò HF-  COLDSPRINGS PONDER-ET

Tinh bò HF- COLDSPRINGS PONDER-ET

 Dairy PONDER ABS Global Dairy PONDER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -  PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Tinh bò sữa HF - PINE-TREE PLANET MUSTER-ET

Dairy MUSTER ABS Global Dairy MUSTER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Tinh bò sữa HF - BRANDT-VIEW MUNGO-ET

Dairy MUNGO ABS Global Dairy MUNGO Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tinh bò sữa HF - CASUAL

Tên đực giống: CHARLESDALE SUPERSTITION-ET 62065919   Số hiệu: 29HO16263 Xuất x.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - EDDY

Tinh bò sữa HF - EDDY

Tên đực giống:ENGLAND-SCHILL DEANN 58A-ET  Số hiệu: 29HO16123 Xuất xứ: Mỹ EDDY .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET

Tinh bò sữa HF - GEHRKE JOHANSSON EP DION-ET

Dairy DION ABS Global Dairy DION Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - JAFRAL BOGIE CASPER-ET

Tinh bò sữa HF - JAFRAL BOGIE CASPER-ET

 Dairy CASPER .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - RONELEE MACDONALD-ET

Tinh bò sữa HF - RONELEE MACDONALD-ET

 Dairy MACDONALD .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - SANDY-VALLEY MR EDDY-ET

Tinh bò sữa HF - SANDY-VALLEY MR EDDY-ET

l Dairy EDDY ABS Global Dairy EDDY Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - UFM-DUBS SHERAC-ET

Tinh bò sữa HF - UFM-DUBS SHERAC-ET

Dairy SHERAC ABS Global Dairy SHERAC Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -COPPERTOP DOBERMAN-ET

Tinh bò sữa HF -COPPERTOP DOBERMAN-ET

 Dairy DOBERMAN ABS Global Dairy DOBERMAN Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF -PINE-TREE SUZY PLUMBER-ET

Tinh bò sữa HF -PINE-TREE SUZY PLUMBER-ET

Dairy PLUMBER ABS Global Dairy PLUMBER Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF ABS thường ASPEN/Mỹ

Tinh bò sữa HF ABS thường ASPEN/Mỹ

http://vattuchannuoi.com   Xuất xứ: Mỹ   Số hiệu: 29HO14168 S.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF ABS thường X-Ray /Mỹ

Tinh bò sữa HF ABS thường X-Ray /Mỹ

Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29HO13623 Bố:  BRAEDALE GOLDWYN&nbs.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ