Giống vật nuôi

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt BBB - MUGUET DE FOOZ

Tinh bò thịt BBB - MUGUET DE FOOZ

MUGUET DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161508167 Ngày sinh: 19/09/2009 Cân nặng 48 tháng.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - NATAL DE BELLE EAU

Tinh bò thịt BBB - NATAL DE BELLE EAU

Tinh bò thịt BBB - NATAL DE BELLE EAU Số hiệu: BE 458116584 Ngày sinh: 26/08/2014 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - NEWMAN DU BLANC DOS

Tinh bò thịt BBB - NEWMAN DU BLANC DOS

Tinh bò thịt BBB - NEWMAN DU BLANC DOS Số hiệu: BE 756816419 Ngày sinh: 26/10/2017 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - NITRATE DE BELLE EAU

Tinh bò thịt BBB - NITRATE DE BELLE EAU

NITRATE DE BELLE EAU Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 626422734 Ngày sinh: 02/09/2010 Cân nặng 26.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
TINH BÒ THỊT BBB - NOX DE L’ORGELOT

TINH BÒ THỊT BBB - NOX DE L’ORGELOT

TINH BÒ BBB NOX DE L’ORGELOT Số hiệu: BE 359338727 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 27/04/2017 29 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - NUMBER D’IZIER

Tinh bò thịt BBB - NUMBER D’IZIER

Tinh bò thịt BBB - NUMBER D’IZIER Số hiệu: BE 158933906 Ngày sinh: 08/04/2017 Xuấ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - OLYMPE DE LA HASSE

Tinh bò thịt BBB - OLYMPE DE LA HASSE

OLYMPE DE LA HASSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 527323404 Ngày sinh: 01/03/2011 Cân nặng 67 t.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - OSCAR D’OMAL

Tinh bò thịt BBB - OSCAR D’OMAL

Tinh bò thịt BBB - OSCAR D’OMAL Số hiệu: BE 456028847 Ngày sinh: 20/05/2015 Xuất .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - PANDA D ARGENTON

Tinh bò thịt BBB - PANDA D ARGENTON

Tinh bò thịt BBB - PANDA D ARGENTON Số hiệu:BE 657914728 Ngày sinh: 09/09/2014 Xuất xứ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - SKETCH DE L'ORGELOT

Tinh bò thịt BBB - SKETCH DE L'ORGELOT

SKETCH DE L'ORGELOT Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 656987387 Ngày sinh: 19/12/2012 Cân nặng 26 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - VERRATI DE COBREVILLE

Tinh bò thịt BBB - VERRATI DE COBREVILLE

VERRATI DE COBREVILLE --------------------------------------- Số hiệu: BE 053814719 Ng.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - VIGNERON

Tinh bò thịt BBB - VIGNERON

VIGNERON DE LA CHEVRATTE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 058967951 Ngày sinh: 30/12/2016 Cân nặn.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - YAKULT

Tinh bò thịt BBB - YAKULT

Tinh bò thịt BBB - YAKULT VD KERKENHOFSTEDE Số hiệu: BE 112065021 Ngày sinh: 22.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB PBGT - ATTRIBUT DU FOND DE BOIS

Tinh bò thịt BBB PBGT - ATTRIBUT DU FOND DE BOIS

Tinh bò thịt BBB PBGT - ATTRIBUT DU FOND DE BOIS Số hiệu: BE 727363707 Ngày sinh: 14.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB PBGT - FUTE

Tinh bò thịt BBB PBGT - FUTE

Tinh bò thịt BBB PBGT - FUTE Số hiệu: BE 858386458 Ngày sinh: 28/09/2016 Xuất xứ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB PBGT - OR DE BEAUJEU

Tinh bò thịt BBB PBGT - OR DE BEAUJEU

Tinh bò thịt BBB PBGT - OR DE BEAUJEU Số hiệu: BE 426917632 Ngày sinh: 06/08/2011 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ