Tinh bò sữa Black & White Holstein - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò sữa HF - LOCKER-LANE BASIL ET - 29HO13832

Tinh bò sữa HF - LOCKER-LANE BASIL ET - 29HO13832

LOCKER-LANE BASIL-ET Số hiệu: 29HO13832 Xuất xứ: Mỹ --------------------- Liên hệ: CÔNG .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET Số hiệu: 29HO16807 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET Số hiệu: 29HO16685 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET Số hiệu: 29HO16978  .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ- MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET Số hiệu: 29HO17672 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ-RICHMOND-FD EL LOCO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-RICHMOND-FD EL LOCO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-RICHMOND-FD EL LOCO-ET Số hiêu: 29HO16959 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ-WELCOME GERWYN-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-WELCOME GERWYN-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-WELCOME GERWYN-ET Số hiệu: 29HO14872 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tnh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET

Tnh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET

Tnh bò sữa HF LADYS-MANOR HALGN OMAHA-ET  Số hiệu: 29HO17793 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tnh bò sữa HF Mỹ-CLEAR-ECHO INVINCABULL-ET

Tnh bò sữa HF Mỹ-CLEAR-ECHO INVINCABULL-ET

Tnh bò sữa HF Mỹ-CLEAR-ECHO INVINCABULL-ET Só hiệu: 29HO16928 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ