Tinh bò thịt BBB - Vương Quốc Bỉ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt BBB - ADAJIO DE BRAY

Tinh bò thịt BBB - ADAJIO DE BRAY

Đực giống: ADAJIO DE BRAY - Số hiệu: BE 255530745 - Sinh ngày: 11/11/2007 - Xuất xứ: Vương Quốc B.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - Muguet

Tinh bò thịt BBB - Muguet

Số hiệu: BE 161508167 Nguồn gốc: Bỉ Thông tin di truyền .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB- Jasper

Tinh bò thịt BBB- Jasper

Born: 23/06/2011 Breeder: DE BONHOME Benoit - Dinant Nr:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB- KUBITUS

Tinh bò thịt BBB- KUBITUS

Geb.: 12/01/2009 Fokker: CAUCHIE Michel et Christophe - Bray .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB- MUGUET

Tinh bò thịt BBB- MUGUET

Born: 19/09/2009 Breeder: COHEUR Eric - Fooz Nr: BE .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB- TARZAN

Tinh bò thịt BBB- TARZAN

Born: 11/01/2009 Breeder: GUILLAUME Christian - Falisolle .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB- TATAYET

Tinh bò thịt BBB- TATAYET

Geb.: 07/10/2011 Fokker: MA HOUX S.A. (BENOIT) - Pailhe .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB-SALUT

Tinh bò thịt BBB-SALUT

Born: 02/09/2008 Breeder: CREVITS Bruno - Jallet Nr: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ