Tinh bò thịt BBB - Vương Quốc Bỉ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt BBB - Bosco Du Falgi

Tinh bò thịt BBB - Bosco Du Falgi

BOSCO DU FALGI Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 157971524 Ngày sinh: 08/09 /2014 Cân nặng 37 thán.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - BRASERO DU MOGILNA

Tinh bò thịt BBB - BRASERO DU MOGILNA

BRASERO DU MOLIGNA Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 857380175 Ngày sinh: 21/12/2009 Cân nặng 46 t.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - COURTOIS DE LA HESBAYE

Tinh bò thịt BBB - COURTOIS DE LA HESBAYE

COURTOIS DE LA HESBAYE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457251100 Ngày sinh: 25/11/2013 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - De Bruyne Du Soleil

Tinh bò thịt BBB - De Bruyne Du Soleil

DE BRUYNE DU SELEIL --------------------------------- Số hiệu: BE 153860896 Ngày sinh: 20/0.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - DELURE DE LA BEOLE

Tinh bò thịt BBB - DELURE DE LA BEOLE

DELURE DE LA BEOLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 457865144 Ngày sinh: 29/08/2014 Cân nặng 25&n.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - DIGITAL D’EMBISE

Tinh bò thịt BBB - DIGITAL D’EMBISE

DIGITAL D'EMBISE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 658631731 Ngày sinh: 17/08/2016 Cân nặng 25&nbs.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - Dodou De St. Remacle

Tinh bò thịt BBB - Dodou De St. Remacle

DODOU DE ST. REMACLE Số hiệu: BE 253884851 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 15/10/2015 Cân nặng 36.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - GAVROCHE DU COIN

Tinh bò thịt BBB - GAVROCHE DU COIN

TINH BÒ THỊT BBB - GAVROCHE DU COIN Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 059336132 Ngày sinh:&.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - GLAIEUL

Tinh bò thịt BBB - GLAIEUL

GLAIEUL DU PONT DE MESSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 9457538632 Ngày sinh: 04/06/2013 Cân nặ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE

Tinh bò thịt BBB - JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE

JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 451724549 Ngày sinh: 12/05/2014 Câ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - KASTAAR

Tinh bò thịt BBB - KASTAAR

KASTAAR VAN HET BAREELHOF Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 912458736 Ngày sinh: 21/06/2015 Cân nặ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - LANGOUREUX DE FOOZ

Tinh bò thịt BBB - LANGOUREUX DE FOOZ

LANGOUREUX DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161496165 Ngày sinh: 29/12/2008 Cân nặng 40 t.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - MUGUET DE FOOZ

Tinh bò thịt BBB - MUGUET DE FOOZ

MUGUET DE FOOZ Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 161508167 Ngày sinh: 19/09/2009 Cân nặng 48 tháng.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - NITRATE DE BELLE EAU

Tinh bò thịt BBB - NITRATE DE BELLE EAU

NITRATE DE BELLE EAU Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 626422734 Ngày sinh: 02/09/2010 Cân nặng 26.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
TINH BÒ THỊT BBB - NOX DE L’ORGELOT

TINH BÒ THỊT BBB - NOX DE L’ORGELOT

TINH BÒ BBB NOX DE L’ORGELOT Số hiệu: BE 359338727 Xuất xứ: Bỉ Ngày sinh: 27/04/2017 29 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt BBB - OLYMPE DE LA HASSE

Tinh bò thịt BBB - OLYMPE DE LA HASSE

OLYMPE DE LA HASSE Xuất xứ: Bỉ Số hiệu: BE 527323404 Ngày sinh: 01/03/2011 Cân nặng 67 t.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ