Tinh bò sữa Black & White Holstein - Mỹ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò sữa HF GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET-HF-29HO16090

Tinh bò sữa HF GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET-HF-29HO16090

Tinh bò sữa HF GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET-HF Số hiệu: 29HO16090 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET

Tinh bò sữa HF JOLICAP EMILE-ET Số hiệu: 29HO16807 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF MOUNTIFIELD MADEIRA-ET

Tinh bò sữa HF MOUNTIFIELD MADEIRA-ET

Tinh bò sữa HF MOUNTIFIELD MADEIRA-ET Số hiệu: 29HO16056 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ -  PINE-TREE STOCKLEY-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - PINE-TREE STOCKLEY-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ -  PINE-TREE STOCKLEY-ET Số hiệu: 29HO16530 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - BUTZ-HILL MAYHEM-ET Số hiệu: 29HO16685 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - DE-SU 11782 TERRANOVA-ET Số hiệu: 29HO17542 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ - LARCREST CABALLERO-ET Số hiệu: 29HO16978  .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ- MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET

Tinh bò sữa HF Mỹ-  MAPLE-SLOPE SHF DRAGO-P-ET Số hiệu: 29HO17672 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ