Giống vật nuôi

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò sữa HF - TAG-LANE SUDAN JAROD-ET

Tinh bò sữa HF - TAG-LANE SUDAN JAROD-ET

Tinh bò sữa HF - TAG-LANE SUDAN JAROD-ET Số hiệu: 29HO16862 Ngày sinh: 9/8/2012 Xuất xứ: Mỹ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET

Tinh bò sữa HF - TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET

TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET Số hiệu: 29HO16248 Xuất xứ: Mỹ   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - TRIPLECROWN PONTIFF-ET

Tinh bò sữa HF - TRIPLECROWN PONTIFF-ET

Tinh bò sữa HF - TRIPLECROWN PONTIFF-ET Số hiệu: 29HO18589 Ngày sinh: 8/8/2016 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - UFM-DUBS SHERAC-ET

Tinh bò sữa HF - UFM-DUBS SHERAC-ET

Dairy SHERAC ABS Global Dairy SHERAC Support Photos .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - VISION-GEN SHF CAPONE-ET

Tinh bò sữa HF - VISION-GEN SHF CAPONE-ET

VISION-GEN SHF CAPONE-ET Số hiệu:29HO17770 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - WA-DEL SUPER RENO-ET

Tinh bò sữa HF - WA-DEL SUPER RENO-ET

WA-DEL SUPER RENO-ET Số hiệu: 29HO16358 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - WINNING-WAY MOONRAKER

Tinh bò sữa HF - WINNING-WAY MOONRAKER

Tinh bò sữa HF - WINNING-WAY MOONRAKER Số hiệu: 29HO16962 Ngày sinh: 11/12/2012 Xuất xứ: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF - ZIMMERVIEW RUSH-PP-ET

Tinh bò sữa HF - ZIMMERVIEW RUSH-PP-ET

Tinh bò sữa HF - ZIMMERVIEW RUSH-PP-ET Số hiệu: 29HO18442 Ngày sinh: 22/02/2016 Xuất xứ Can.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF DE-SU 11890 HOODAT-ET

Tinh bò sữa HF DE-SU 11890 HOODAT-ET

DE-SU 11890 HOODAT-ET Số hiệu: 29HO17578 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF INTENSE VH ZIPPER-P-ET

Tinh bò sữa HF INTENSE VH ZIPPER-P-ET

INTENSE VH ZIPPER-P-ET Số hiệu: 29HO17605 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF-MICKEY/Canada

Tinh bò sữa HF-MICKEY/Canada

  Tinh bò sữa HF MICKEY Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa HF-VIDOCQ/ Pháp

Tinh bò sữa HF-VIDOCQ/ Pháp

Đực giống: VIDOCQ - Số hiệu: 2141062318 - Xuất xứ: Pháp - Sinh ngày 18/2/2004 - Sản lượng sữa đ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa Jersey - DOMINOS

Tinh bò sữa Jersey - DOMINOS

DOMINOS Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29JE3759 TPI: +100 Sữa: +63 lbs (96% Rel) Protein: .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa Jersey - HOMETOWN ON THE MONEY

Tinh bò sữa Jersey - HOMETOWN ON THE MONEY

HOMETOWN ON THE MONEY Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 0200JE00352 Sữa: 357 kg Béo: 4 kg Protein:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò sữa Jersey - VERTEX

Tinh bò sữa Jersey - VERTEX

VERTEX Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 29JE3702 JPI: +63 Sữa: +1492 Protein: + 37 Béo: +36 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt  Red Brangus - BRANDIO

Tinh bò thịt Red Brangus - BRANDIO

Số hiệu: 0200BR90302 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ