Tinh bò thịt

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Limousine Granite 57C

Tinh bò thịt Limousine Granite 57C

Tinh bò thịt Limousine Granite 57C Số hiệu: 0200LM60310 Ngày sinh: 03/01/2015 Xuất xứ: Cana.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Custom made

Tinh bò thịt Red Angus - Custom made

Tinh bò thịt Red Angus - Custom made Số hiệu: 0200AR20722 Xuất xứ: Canada Ngày sinh: 01/04/.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A

Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A

Tinh bò thịt Red Angus - Lazy MC Spyder 149A Số hiệu: 0200AR20709 Ngày sinh: 06/03/2013 Xuấ.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

Tinh bò thịt Red Angus - LORENZEN FIELD

LORENZEN FIELD Xuất xứ: Mỹ Số hiệu: 203AR00837 Bố: LCC FIELD DAY A614N Mẹ: TRLC PAM .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C

Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C

Tinh bò thịt Red Angus - Red Rust Redeem 201C Số hiệu: 0200AR20721 Ngày sinh: 15/02/2015 Xu.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Angus BENELLI 102B

Tinh bò thịt Red Angus BENELLI 102B

Tên đực giống: Red lazy mc benelli 102B Số hiệu: 0200AR20714 Ngày sing: 7/2/2014 Xuất xứ: C.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

tinh bò thịt Red Angus- RED NCJ MOONSHINE 21Z

Đực giống: RED NCJ MOONSHINE 21Z Số hiệu: 0200AR20707 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Tinh bò thịt Red Brahman - Can Polled Statesman

Số hiệu: 0200RR80702 Xuất xứ: Mỹ .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Dallas

Tinh bò thịt Red Brahman - Dallas

Tên đực giống: NATA RICH HUGO Số hiệu: BR80902 Xuất xứ: Australia .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
TINH BÒ THỊT RED BRAHMAN - SUVA STYLE

TINH BÒ THỊT RED BRAHMAN - SUVA STYLE

Tên đực giống: SUVA STYLE Số hiệu:0200BR00504 Xuất xứ: Canada .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tinh bò thịt Red Brahman - Trubador Rhineaux

Tên đực giống: Mr. Trubador 93 Số hiệu: 0200BR00503 Xuất xứ: Mỹ Chỉ số .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt RED SHINDHI - FACHINAL

Tinh bò thịt RED SHINDHI - FACHINAL

Xuất xứ: Brazil .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt RED SHINDHI - Monaco FIV Estrenla Do Acs

Tinh bò thịt RED SHINDHI - Monaco FIV Estrenla Do Acs

Xuất xứ: Brazil .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Senepon - GCSJ 30035 Gouron Creek Jacka

Tinh bò thịt Senepon - GCSJ 30035 Gouron Creek Jacka

Số hiệu: 0200SE00902 Xuất xứ: Australia .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt wagyu - KITAKU

Tinh bò thịt wagyu - KITAKU

Tinh bò thịt wagyu - KITAKU Số hiệu:0200KB00303 Ngày sinh: 29/06/2014 Xuất xứ: Mỹ ---- T.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt wagyu - NAKAGISHIHIRO

Tinh bò thịt wagyu - NAKAGISHIHIRO

Tinh bò thịt wagyu - NAKAGISHIHIRO Số hiệu: 0200KB00305 Ngày sinh: 13/04/2017 Xuất xứ:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ