Tinh bò thịt Charolais - Pháp

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Tinh bò thịt Charolais Pháp - Devil

Xuất xứ: Pháp .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - EDDY P / 7121670990

Tinh bò Charolais - EDDY P / 7121670990

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: EDDY P - Số hiệu: 7121670990 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò Charolais - Erasmus

Tinh bò Charolais - Erasmus

- Xuất xứ Pháp  - Tên đực giống: ERASMUS - Số hiệu: FR8541877329 .....
52.000 đ
Trước thuế: 52.000 đ
Tinh bò Charolais - FEDERAL

Tinh bò Charolais - FEDERAL

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: FEDERAL - Số hiệu: FR8521994928 .....
55.000 đ
Trước thuế: 55.000 đ
Tinh bò Charolais - FOREZ

Tinh bò Charolais - FOREZ

- Xuất xứ: Pháp - Tên đực giống: FOREZ - Số hiệu: FR4241702236 .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - Epernay RVS - FR 7121449376

Tinh bò thịt Charolais - Epernay RVS - FR 7121449376

Tinh bò thịt Charolais - Epernay RVS - FR 7121449376 Xuất xứ: Pháp .....
65.000 đ
Trước thuế: 65.000 đ
Tinh bò thịt Charolais - Genereux - FR5250440190

Tinh bò thịt Charolais - Genereux - FR5250440190

Tinh bò thịt Charolais - Genereux - FR5250440190 Xuất xứ: Pháp .....
70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ
Tinh bò thịt Charolais - Hideal - FR5812312749

Tinh bò thịt Charolais - Hideal - FR5812312749

Tinh bò thịt Charolais - Hideal - FR5812312749 Xuất xứ: Pháp .....
52.000 đ
Trước thuế: 52.000 đ
Tinh bò thịt Charolais - Hitman- UK104665500209

Tinh bò thịt Charolais - Hitman- UK104665500209

Tinh bò thịt Charolais - Hitman- UK104665500209 Xuất xứ: Pháp .....
55.000 đ
Trước thuế: 55.000 đ
Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

Tinh bò thịt Charolais - HRJ BULLETPROOF 411B

- Đực giống : HRJ BULLETPROOF 411B - Số hiệu : 0200CH50708 - Xuất xứ:.....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais - Paladin SC

Tinh bò thịt Charolais - Paladin SC

Paladin SC .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais Pháp - PAGNOL- FR0310189451

Tinh bò thịt Charolais Pháp - PAGNOL- FR0310189451

Tinh bò thịt Charolais Pháp - PAGNOL- FR0310189451 Xuất xứ: Pháp   .....
70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ
Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

Tinh bò thịt Charolais- CEDARDALE ZEAL 125Z

  DBAR Survivor 220M   .....
Liên hệ
Trước thuế: Liên hệ
Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Baltic/Pháp

Đực giống: BALTIC Xuất xứ: Pháp     Số hiệu đực giống: FR42.....
70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ
Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

Tinh bò thịt Charolais-Bamak/Pháp

HBC : FR4241147306 Xuất xứ: Pháp Tạo giống : M LAVAL LUDOVIC Sinh ngày : 9/1.....
70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ